• veľkosklad a distribúcia črepníkových kvetov

Tovar dovážame 1x týždenne, priamo ku zákazníkom, veľkoobjemovými nákladnými automobilmi s vykurovanými nadstavbami, ktoré sú upravené na prevoz črepníkových kvetov.


Kvety rozvážame po dvoch rozvozných okruhoch. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na uvedených telefónnych číslach pre jednotlivé okruhy.

example1
example1

Rozvozný okruh 1 - tel.: 0911 771 007

Rozvozný okruh 2 - tel.: 0903 771 006

example1