• veľkosklad a distribúcia črepníkových kvetov

Slovak Flowers GO, s.r.o.


Kancelária : Javorínska 7265/2A, Trenčín 911 01

Veľkosklad : Veľkomoravská 9/2866, Trenčín 911 01

tel.: +421 903 771 006 • +421 911 771 007

e-mail: slovakflowers@gmail.com


IČO: 50 862 618
• DIČ: 2120504298
Spoločnosť je zapísaná v OR OS TN oddiel: S.r.o vložka č 34644/R.

example1
example1
example1
example1